ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
Minister of Public Health’s Talking Points on 19 September 2014 on Round Table Discussion at 5th ASEAN - China Health Ministers Meeting (ACHMM), Hanoi, Viet Nam
   A Statement delivered by H.E. Prof. Rajata Rajatanavin, Minister of Public Health on Round Tab.......
Minister of Public Health’s Statement on 19 September 2014 on Round Table Discussion at 6th ASEAN Plus Three Health Ministers Meeting (APTHMM), Hanoi, Viet Nam
   A Statement delivered by H.E. Prof. Rajata Rajatanavin, Minister of Public Health on Round Tab.......
Minister of Public Health’s Remark on 19 September 2014 at 5th ASEAN - China Health Ministers Meeting (ACHMM), Hanoi, Viet Nam
   A Remark from an ASEAN Out-going Co-Chair, Thailand, H.E. Prof. Rajata Rajatanavin, Minister o.......
Minister of Public Health’s Remark on 19 September 2014 at 6th ASEAN Plus Three Health Ministers Meeting (APTHMM), Hanoi, Viet Nam
   A Remark from an Out-going ASEAN Co-Chair, Thailand, H.E. Prof. Rajata Rajatanavin, Minister o.......
Minister of Public Health’s Remark on 18 September 2014 at 12th ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM), Hanoi, Viet Nam
   A Remark from a Current Chair, Thailand, H.E. Prof. Rajata Rajatanavin, Minister of Public Hea.......
Minister of Public Health’s Welcome Remark at Dinner of the Prince Mahidol Award Conference 2011 on 27 January 2011, Bangkok
  A Welcome Remark delivered by H.E. Mr. Jurin Laksanawisit, Minister of Public Health at Dinner of th.......
Permanent Secretary for Public Health’s Welcome Remark at Luncheon in Honor of the Prince Mahidol Awardees 2010 on 27 January 2011, Bangkok
  A Welcome Remark delivered by Dr. Paijit Warachit, Permanent Secretary for Public Health at Luncheon.......
Minister of Public Health’s Welcome Remark at Luncheon in Honor of the Prince Mahidol Awardees 2009 on 28 January 2010, Bangkok
  A Welcome Remark delivered by H.E. Mr. Jurin Laksanawisit, Minister of Public Health at Luncheon in .......

< Prev. page 1 2 3 4  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net