รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

  •  คลิก 


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กองการต่างประเทศ
    5 มกราคม 2565