ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 •  วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ


  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

  1. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

  2. ต่อต้านการทุจริต

  3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

  พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีการลงนามเป็นลักษณ์อักษรล่วงหน้าด้วยแล้ว

  คลิก 

   

   

 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  29 ธันวาคม 2564