รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

  •  Click


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กองการต่างประเทศ
    1 ตุลาคม 2564