ปาฐกถาพิเศษ ความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยฉบับใหม่:เราควรจะยืนอยู่ที่จุดใด

  • 18 กันยายน 2562 นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ "ความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยฉบับใหม่:เราควรจะยืนอยู่ที่จุดใด" (Outlooking of the new Thailand global health strategy: where we should stand?) ในระหว่างการสัมมนาทบทวนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 Retreat) ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่


  • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
    ที่มา : กองการต่างประเทศ
    18 พฤศจิกายน 2562