การประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยพิเศษ

  • นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยพิเศษ (Special Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia : RCSS) ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย โดยมีประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ H.E. Mr Upendra Yadav รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชากรเนปาล เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม


     


  • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
    9 เมษายน 2562