รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 •  


                     ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล


  เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปี2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562


  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th


  เอกสารแนบ userfiles/ทุนกพ_62.pdf


 • ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่มเติม - คลิกที่นี่
  ที่มา : กองการต่างประเทศ
  21 มีนาคม 2562